Pokojový termostat RGI pro kotle WHBS a WHBC značky Brötje

Digitální multifunkční prostorový přístroj pro 1 nebo 2 topné okruhy a přípravu TV.

Regulace (pokojový termostat) kotle předává prostorovému přístroji RGI informace o venkovní teplotě a další informace pomocí komunikačního rozhraní OpenTherm.

Toto rozhraní na základě venkovní teploty, pokojové teploty a celé řady dalších parametrů vypočítá žádanou teplotu náběhu pro topné okruhy a zašle ji regulaci kotle. Požadovaná hodnota pro ohřev TUV se rovněž zašle regulaci kotle. Optimalizační funkce zajistí úspory energie bez ztráty komfortu. Čidlo teploty prostoru je integrováno do regulátoru.

rgi pokojový termostat
FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
 • ergonomické a specificky podle funkcí členěné ovládání (úrovně ovládaní)
 • jednoduché přiřazení základních funkcí
 • tlačítko provozního režimu, nastavení žádané teploty, prezenční tlačítko
 • aktuální hodnoty mohou být zobrazeny pomocí informačního tlačítka
 • další funkce mohou být nastaveny v programovací úrovni
 • každé nastavení nebo změna se zobrazí a uloží
 • program pro topný okruh může mít až 4 topné fáze za den, které lze individuálně navolit
 • program může mít až 4 topné fáze, které lze individuálně navolit
 • funkce Prázdniny
 • speciální úroveň pro výběr a nastavení parametrů kotlových automatik Siemens
 • ekvitermní řízení náběhové topné vody s ohledem na termodynamické vlastnosti budovy
 • ekvitermní řízení náběhové topné vody s ohledem na vliv prostoru
 • čistě prostorová regulace
 • lze nastavit vliv odchylky pokojové teploty.
 • ECO funkce (24-hodinový spínací limit, automatické přepínání zima / léto)
 • spínací diference pokojové teploty pro omezení pokojové teploty
 • nastavení omezení maximální teploty náběhu (funkce je určena především pro podlahové vytápění)
 • protimrazová ochrana budovy
 • regulace TUV uvolňuje a předává nastavené požadované hodnoty řídící automatice
 • legionelní funkce
 • integrované hodiny s výdrží 12 hodin bez napájení
 • komunikace s kotlem zajišžuje rozhraní OpenTherm
 • napájení pomocí sběrnice OpenTherm

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

pokojový termostat