zevarprotect

Vysoce účinný přípravek pro ochranu topných systémů

Přípravek je určený pro přímé plnění topných systémů bez dalšího ředění.

zevarprotect je víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene a pohlcování vodíku v kovu, pro všechny typy nepřímých topných systémů, včetně systémů, které obsahují hliníkové součásti. Produkt není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

VÝHODY A PŘEDNOSTI
  • Pro uzavřené topné systémy, kde nelze snadno zajistit odpovídajícím způsobem ošetření topného média (např. proti tvorbě vodního kamene v oblasti s tvrdou vodou).
  • Přípravek je určen k přímému použití bez dalšího ředění. Při skladování v originální uzavřené nádobě nepodléhá biodegradaci (obsahuje registrovaný biocidní přípravek).
  • Distribuce se provádí v zapečetěných vratných obalech (jiné podmínky po osobní konzultaci a dohodě).
Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

zevarprotect

Produkty zevarprotect nabízí GC SKUPINA